செய்யார் வெம்பாக்கம் ஒன்றியத்தில் விலையில்லா மிதிவண்டி மாவட்ட கழக செயலாளர் தூசிமோகன் எம்எல்ஏ வழங்கினார்!

செய்யார் வெம்பாக்கம் ஒன்றியத்தில் விலையில்லா மிதிவண்டி மாவட்ட கழக செயலாளர் தூசிமோகன் எம்எல்ஏ வழங்கினார் ஆக்கூர் சித்தாத்தூர் வெம்பாக்கம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிமாணவமாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டி கள் வழங்கப்பட்டன வெம்பாக்கம் ஒ கழக துணை செயலாளர் டி ராஜி அவைத் தலைவர் டி பி துரை தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் ஒ மாணவரணி செயலாளர் மகேந்திரன் கே வி ஆர் வெங்கட்ராமன் மாமண்டூர் மு தலைவர் எம் கே கார்த்திகேயன் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் வழக்கத்திற்கு மாறாக போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது அதிரடி படைபோலீஸார் எம்எல்ஏ தூசி மோகனை பின்தொடர்ந்து வந்தனர்
செய்யார் வெம்பாக்கம் ஒன்றியத்தில் விலையில்லா மிதிவண்டி மாவட்ட கழக செயலாளர் தூசிமோகன் எம்எல்ஏ வழங்கினார் ஆக்கூர் சித்தாத்தூர் வெம்பாக்கம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிமாணவமாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டி கள் வழங்கப்பட்டன வெம்பாக்கம் ஒ கழக துணை செயலாளர் டி ராஜி அவைத் தலைவர் டி பி துரை தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் ஒ மாணவரணி செயலாளர் மகேந்திரன் கே வி ஆர் வெங்கட்ராமன் மாமண்டூர் மு தலைவர் எம் கே கார்த்திகேயன் திருமூலன்(எ)பையாகுட்டி மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் வழக்கத்திற்கு மாறாக போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது அதிரடி படைபோலீஸார் எம்எல்ஏ தூசி மோகனை பின்தொடர்ந்து வந்தனர்
(Visited 27 times, 1 visits today)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *