செய்யார் வடதிண்ணலூர் மனுநீதிநாள் கோட்டாச்சியர் பிரபுசங்கர் தலைமையில் 564 பயனாளிகளுக்கு 2 லட்சத்து 90 ஆயிரம் நலத்திட்ட உதவிகளை தூசி மோகன் எம்எல்ஏ வழங்கினார்!

செய்யார் வடதிண்ணலூர் மனுநீதிநாள் கோட்டாச்சியர் பிரபுசங்கர் தலைமையில் மு எம்எல்ஏ குணசீலன் முன்னிலையில் நடைபெற்றது சட்டமன்ற உறுப்பினர் தூசிமோகன் கலந்து கொண்டு 564 பயனாளிகளுக்கு 2 லட்சத்து 90 ஆயிரம் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிபேசினார் இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை வட்டாட்சியர் ஜெயராமச்சந்திரன் செய்திருந்தார் ஒ மாணவரணி செயலாளர்கள் மகேந்திரன் துரை வெம்பாக்கம் ஒ கழக து செயலாளர் டி ராஜி அவைத் தலைவர் டி பி துரை மாமண்டூர் மு தலைவர் கார்த்திக்கேயன் மற்றும் பலர் கலந்துகொண்டனர்
செய்யார் வடதிண்ணலூர் மனுநீதிநாள் கோட்டாச்சியர் பிரபுசங்கர் தலைமையில் மு எம்எல்ஏ குணசீலன் முன்னிலையில் நடைபெற்றது சட்டமன்ற உறுப்பினர் தூசிமோகன் கலந்து கொண்டு 564 பயனாளிகளுக்கு 2 லட்சத்து 90 ஆயிரம் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிபேசினார் இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை வட்டாட்சியர் ஜெயராமச்சந்திரன் செய்திருந்தார் ஒ மாணவரணி செயலாளர்கள் மகேந்திரன் துரை வெம்பாக்கம் ஒ கழக து செயலாளர் டி ராஜி அவைத் தலைவர் டி பி துரை மாமண்டூர் மு தலைவர் கார்த்திக்கேயன் மற்றும் பலர் கலந்துகொண்டனர்
(Visited 25 times, 1 visits today)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *