“மக்கள் சேவையில்”சட்டமன்ற உறுப்பினர் பன்னீர்செல்வம் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரசாந்த் மு வடநேரே

சென்னை: தமிழகத்தின் பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் தொகுதிபக்கமே காணப்படாத மக்கள் பிரதிநிதிகள் எந்த பக்கம் பைசாகிடைக்கும் என்று கேவலமாய் அலையும் அவலநிலை! தமிழகத்தில் தொகுதிபக்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே இல்லாத நிலையில் ஒரு தொகுதியில் மட்டும் மக்கள் பணிகள் தீவிரமாக நடைப்பெற்று வருகிறதென்றால் அது கலசபாக்கம் தொகுதியாகத்தான் இருக்கமுடியும் நாள்தோறும் மக்களின் தேவையறிந்து ஓடோடி கடமையாற்றி வருபவர் வி பன்னீர்செல்வமாகத்தான் இருக்கமுடியும் கூப்பிட்டகுரலுக்கு ஒடி வரக்கூடியவர் என மக்களால் பேசப்படுபவர் அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் சேவைக்கென பெயர் பெற்றவர் இளைஞர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரசாந்த்வடநேரே இவர்களையெல்லாம் அழைத்து தொகுதி மக்களின் கோரிக்கைகளை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றி தருவது மட்டுமல்லாமல் தனது வேட்டியை வரிந்துகட்டிக்கொண்டு சாக்கடை,கால்வாய் தூர்வார்தல் போன்ற பணிகளை இறங்கி செய்கின்றார் என்றால் வி பன்னீர் செல்வம் எம்எல்ஏ வாகத்தான் இருக்கமுடியும்!!!
சென்னை: தமிழகத்தின் பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் தொகுதிபக்கமே காணப்படாத மக்கள் பிரதிநிதிகள் எந்த பக்கம் பைசாகிடைக்கும் என்று கேவலமாய் அலையும் அவலநிலை! தமிழகத்தில் தொகுதிபக்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே இல்லாத நிலையில் ஒரு தொகுதியில் மட்டும் மக்கள் பணிகள் தீவிரமாக நடைப்பெற்று வருகிறதென்றால் அது கலசபாக்கம் தொகுதியாகத்தான் இருக்கமுடியும் நாள்தோறும் மக்களின் தேவையறிந்து ஓடோடி கடமையாற்றி வருபவர் வி பன்னீர்செல்வமாகத்தான் இருக்கமுடியும் கூப்பிட்டகுரலுக்கு ஒடி வரக்கூடியவர் என மக்களால் பேசப்படுபவர் அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் சேவைக்கென பெயர் பெற்றவர் இளைஞர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரசாந்த்வடநேரே இவர்களையெல்லாம் அழைத்து தொகுதி மக்களின் கோரிக்கைகளை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றி தருவது மட்டுமல்லாமல் தனது வேட்டியை வரிந்துகட்டிக்கொண்டு சாக்கடை,கால்வாய் தூர்வார்தல் போன்ற பணிகளை இறங்கி செய்கின்றார் என்றால் வி பன்னீர் செல்வம் எம்எல்ஏ வாகத்தான் இருக்கமுடியும்!!!
(Visited 9 times, 1 visits today)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *