எத்தகைய சவாலையும் எதிர்கொள்ளும் வகையில் தயார் நிலையில் பாதுகாப்பு படைகள்: பாதுகாப்பு அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தகவல்

arun jetly

எத்தகைய சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் அதை எதிர்கொள்ளும் வகையில் நமது பாதுகாப்பு படைகள் தயார் நிலையில் உள்ளன என்று பாதுகாப்பு அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி கூறினார்.

(Visited 18 times, 1 visits today)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *