தமிழகம் முழுவதும் இன்று 66.49 % அரசு பேருந்து இயக்கப்பட்டுள்ளது – போக்குவரத்துத்துறை

சென்னை தமிழகம் முழுவதும் இன்று மாலை 6 வரை 66.49 %அரசு பேருந்து இயக்கப்பட்டுள்ளது மாநகர பேருந்துகள் 33.2% அரசு விரைவு பேருந்து 84.91% இயக்கப்பட்டுள்ளதாகபோக்குவரத்துறைத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
(Visited 9 times, 1 visits today)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *