“பாஜக வின் பரிதாப நிலைக்கு ஹெச் ராஜாதான் காரணம் ” திமுக எம்பி கனிமொழி பளார்

சென்னை ஹெச் ராஜா பாஜக வில் இருக்கும் வரை மத்திய மாநில வரையிலும் பெரும் இழக்கு இவர் பாஜக வில் இருக்கும் வரை பாஜக வுக்கு அவ பெயர்தான்
(Visited 2 times, 1 visits today)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *